دانشگاه های مهم اوکراین

کشور اوکراین یکی از کشورهای پیشرو در ارائه رشته های مختلف علمی و پژوهشی به دانشجویان بین المللی می باشد. این کشور حدود ۱۵۲ دانشگاه دارد که از بین آنها تعدادی مقصد بسیاری از دانشجویان خارجی هستند.

رتبه بندی دانشگاه های اوکراین در سایت QS

از بین دانشگاه های اوکراین شش دانشگاه در رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS و هشت دانشگاه در رتبه بندی EECA (دانشگاه های اروپایی و آسیای مرکزی) در سال ۲۰۱۸ در جایگاه خوبی قرار دارند. بر این اساس رتبه بندی مهمترین دانشگاه های اوکراین به این شرح می باشد:

 • N. Karazin Kharkiv National University: رتبه ۴۱۰-۴۰۱
 • Aras Schevchenko National University of Kyiv: رتبه ۴۲۰-۴۱۱
 • "National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute: رتبه ۵۵۰-۵۰۱
 • "National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute: رتبه ۷۵۰-۷۰۱
 • Sumy State University: رتبه ۱۰۰۰-۸۰۱
 • Vasyl Stus Donetsk National University: رتبه ۱۰۰۰-۸۰۱

دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم:

دانشگاه هایی که برای سال تحصیلی ۲۰۱۹-۲۰۱۸ مورد تأیید وزارت علوم ایران واقع شده و مدارک تحصیلی آنها قابل ارزیابی است، عبارتند از:

گروه ب (خوب):

 • Karazin Kharkiv National University
 • Kharkiv National University of Radio Electronics
 • Kharkiv State Technical University of Construction and Architecture.
 • Kyiv National University of Construction and Architecture
 • National Academy of Sciences of Ukraine
 • (National Aerospace University (Kharkiv Aviation Institute
 • National Aviation University
 • National Technical University 'Kharkiv Polytechnical Institute'
 • National Technical University of Ukraine (Kiev Polytechnical Institute), Ukraine
 • (National University of Life Science & Environmental Studies (National Agricultural University
 • Taras Schevchenko University of Kiev

گروه ج (متوسط):

 • Donetsk National Technical University
 • Kharkiv State Automobile and Highway Technical University
 • Kharkiv State Municipal Academy
 • Kyiv National Linguistics University
 • Kyiv National University of Design and Technology
 • Mycola Lysenko Lviv National Music Academy
 • National Metallurgical Academy of Ukraine

در مقطع کارشناسی کلیه رشته‌ها، در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا صرفاً رشته‌های فنی و مهندسی

 • National P.I Caikovsky Musical Academy
 • (National University of Shipbuilding 'Admiral Makarov' (NUS
 • Odesa National Maritime Academy
 • Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

صرفاً در رشته‌های عمران، ساختمان، معماری و رشته‌های مرتبط با آنها

 • Sumy State University

در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کلیه رشته ها و در مقطع دکترا صرفاً رشته های مکانیک، الکترونیک، فیزیک، اقتصاد و مدیریت

 • Uman National University of Horticulture

صرفا رشته های کشاورزی - باغبانی، زراعت، اقتصاد کشاورزی ومدیریت مزرعه- و منابع طبیعی

 • Zhytomyr State 'Ivan Franko' University

صرفاً در رشته های علوم انسانی، علوم پایه و تربیت دبیری