تحصیل فوق لیسانس و دکترا در اوکراین

دوره فوق لیسانس

طبق اعلام دانشگاه در سال تحصیلی 2018-2017 تعداد 45 رشته دانشگاهی در سطح دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان بین المللی ارائه گردیده است که شامل رشته های زیر می باشد:

 1. آنالیزهای کسب و کار و آمارهای بین المللی
 2. ژنتیک
 3. مالیه و حسابداری
 4. مدیریت اداری
 5. اقتصاد کاربردی
 6. فیزیک کاربردی و سیستمهای انرژی
 7. بیوشیمی
 8. بیولوژی
 9. بیوفیزیک
 10. 0مدیریت کسب و کار
 11. سیستمهای کارتوگرافی و اطلاعات جغرافیایی
 12. سیستمهای اتوماسیون و مدیریت کامپیوتری
 13. علوم زیستی
 14. محیط زیست و حمایت از محیط زیست
 15. سایبرنتیک اقتصادی
 16. اقتصاد و سیاست اقتصادی
 17. کار آفرینی
 18. مدیریت فعالیتهای اقتصادی خارجی
 19. فاینانس، بانکداری و بیمه
 20. 0مدیریت امنیت اقتصادی و مالی
 21. زمین شناسی
 22. تاریخ و باستان شناسی
 23. فیزیولوژی انسانی و حیوانی
 24. هیدرولوژی (بررسی آبهای زیرزمینی)
 25. امنیت سیستمهای ارتباطی و اطلاعات
 26. تکنولوژی و سیستمهای مدیریت اطلاعات
 27. تجارت بین الملل
 28. روزنامه نگاری
 29. حقوق
 30. 0مدیریت
 31. بازاریابی
 32. روابط اقتصادی بین المللی
 33. اقتصاد بین الملل
 34. حقوق بین الملل
 35. ارتباطات رسانه ای
 36. زمین شناسی نفت و گاز
 37. مدیریت سازمان
 38. فلسفه
 39. الکترونیک فیزیکی و بیومدیکال
 40. 0علوم سیاسی
 41. روان شناسی
 42. رادیوفیزیک و الکترونیک
 43. جغرافیای گردشگری و تفریح
 44. مکانیک کاربردی و نظری
 45. توریسم

دوره دکترا

هدف از ارائه این دوره توسعه دانش نظری، مهارتها و تواناییهای لازم برای تولید ایده های جدید و حل مشکلات پیچیده حرفه ای و تحقیق و نوآوریهای علمی، تسلط بر روش شناسی علمی و آموزشی و همجنین تحقیقات علمی، عملی و نظری جدید و تازه بیان شده است.

رشته هایی که برای دوره های دکترا برای دانشجویان بین المللی ارائه می شود عبارتند از:

 1. ریاضیات کاربردی
 2. فیزیک کاربردی نانو مواد
 3. بیولوژی
 4. شیمی
 5. علوم کامپیوتری
 6. امنیت سایبری
 7. علوم زمینی
 8. اقتصاد
 9. مالیه، بانکداری و بیمه
 10. 0تاریخ و باستانشناسی
 11. روابط اقتصادی بین المللی
 12. حقوق بین الملل
 13. روزنامه نگاری
 14. حقوق
 15. مدیریت
 16. ریاضیات
 17. زبان شناسی
 18. فلسفه
 19. فیزیک و نجوم
 20. 0علوم سیاسی
 21. روانشناسی